SITAs lärare, Eleonore Lind, Lasse Åhnby, Berit Fahlén och Sigvard Persson

Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA, erbjuder kortare och längre utbildningar i transaktionsanalys, TA.

Alla våra utbildningar kan, om man vill, leda fram till examinationer på olika nivåer inom det internationella examinationssystemet.
Transaktionsanalys är en evidensbaserad psykologisk teori/metod för personlig växt och förändring.
Även uppdragsutbildningar samt handledning och terapi erbjuds.
Utbildningsinstitutet finns i Göteborg, men vi arbetar över hela Sverige.

Vi på SITA är Eleonore Lind, Sigvard Persson, Berit Fahlén och Lasse Åhnby och har över 100 års gemensam erfarenhet av TA.

Trevlig nyhet!
Diplom om godkänd ST-utbildning i SITA´s regi jämställs med behandlingsassistentutbildning som Kriminalvården kräver för personal på behandlingsenheter med ramavtal för behandlingshem och familjehem.

Höstens 101 kurser:

11 – 12 oktober med Lasse Åhnby i Göteborg
24 – 25 november med Sigvard Person i Helsningborg
10 – 11 december med Eleonore Lind i Göteborg

Gå till utbildningar – 101 kurser

GDPR
I och med att du anmäler dig till någon av våra föreläsningar eller utbildningar samtycker du till att vi tar del av ditt namn och dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka faktura till dig. Vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge lagen (Datainspektionsskyddslagen) kräver. Därefter kasseras uppgifterna. Vi skickar aldrig vidare dina uppgifter till tredje part.

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra utbildningar

Alla utbildningar

Nyheter

Alla nyheter