Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA, erbjuder kortare och längre utbildningar i transaktionsanalys, TA
Trevlig nyhet!
Diplom om godkänd ST-utbildning i SITA´s regi jämställs med behandlingsassistentutbildning som Kriminalvården kräver för personal på behandlingsenheter med ramavtal för behandlingshem och familjehem.
WORKSHOP KROPP OCH TA 2019
Sigvard Persson erbjuder en heldag lördagen 27 april 2019 en workshop i kropp och TA.
Det kommer att bli en experimentell workhop, där vi kommer att arbeta med strukturerade övningar för att bearbeta låsningar och spänningar i kroppen, s.k. ”kroppspansar”, och på så vis skapa möjligheter för att frigöra energi för det inre Barnet att samverka med Vuxen och Föräldern.
Anmälan till: taipuab@gmail.com
Läs mer under Seminarier!
En två dagars maraton work-shop i nybeslutsterapi med Eleonore Lind & Berit Fahlén
Fredagen den 10 – lördagen den 11 maj 2019
Efter förra terminens framgångsrika nybeslutsmaraton, kommer vi att erbjuda den igen!
Har du velat göra förändringar och satt mål? Har du inte riktigt lyckats uppnå det du föresatt dig? Det är inte ovanligt att vi börjar med engagemang och så får vi de första motgångarna vilket leder till att våra föresatser rinner ut i sanden.
Läs mer under utbildningar – seminarier!
Vi på SITA är Eleonore Lind, Sigvard Persson, Berit Fahlén och Lasse Åhnby och har över 100 års gemensam erfarenhet av TA.
GDPR
I och med att du anmäler dig till någon av våra föreläsningar eller utbildningar samtycker du till att vi tar del av ditt namn och dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka faktura till dig. Vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge lagen (Datainspektionsskyddslagen) kräver. Därefter kasseras uppgifterna. Vi skickar aldrig vidare dina uppgifter till tredje part.

 

 

 

 

 

 

 

Våra utbildningar

Alla utbildningar

Nyheter

Alla nyheter