Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA, erbjuder kortare och längre utbildningar i transaktionsanalys, TA
Trevlig nyhet!
Diplom om godkänd ST-utbildning i SITA´s regi jämställs med behandlingsassistentutbildning som Kriminalvården kräver för personal på behandlingsenheter med ramavtal för behandlingshem och familjehem.
Introduktionskurser i transaktionsanalys 2019 i centrala Göteborg
Den 29-30 augusti med Eleonore Lind, anmälan: eleonore.lind@telia.com
den 21-22 november med Berit Fahlén, anmälan: berit@kulabodan.se
Pris: 4 450:- + moms (privatpersoner 4 450:- ink. moms)
Vi på SITA är Eleonore Lind, Sigvard Persson, Berit Fahlén och Lasse Åhnby och har över 100 års gemensam erfarenhet av TA.
GDPR
I och med att du anmäler dig till någon av våra föreläsningar eller utbildningar samtycker du till att vi tar del av ditt namn och dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka faktura till dig. Vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge lagen (Datainspektionsskyddslagen) kräver. Därefter kasseras uppgifterna. Vi skickar aldrig vidare dina uppgifter till tredje part.

 

 

 

 

 

 

 

Våra utbildningar

Alla utbildningar

Nyheter

Alla nyheter