Alla våra utbildningar kan, om man vill, leda fram till examinationer på olika nivåer inom det internationella examinationssystemet.

Transaktionsanalys är en evidensbaserad psykologisk teori/metod för personlig växt och förändring.
Även uppdragsutbildningar samt handledning och terapi erbjuds.

Utbildningsinstitutet finns i Göteborg, men vi arbetar över hela Sverige.