Alla våra utbildningar våren 2020 är framflyttade till hösten 2020.
Alla våra utbildningar kan, om man vill, leda fram till examinationer på olika nivåer inom det internationella examinationssystemet.

Transaktionsanalys är en evidensbaserad psykologisk teori/metod för personlig växt och förändring.
Även uppdragsutbildningar samt handledning och terapi erbjuds.

Utbildningsinstitutet finns i Göteborg, men vi arbetar över hela Sverige.