Fördjupning i transaktionsanalys
Vi erbjuder en dags fördjupning i TA för er som gått Samtalsterapeut utbildningen eller som tidigare gått den Avancerade utbildningen i TA hos oss. Vi träffas en dag per termin, alltid en onsdag, och man gör en separat anmälan till varje träff. Denna grupp ersätter inte gängse träning inför CTA-examen, eller ST-utbildning. Varje gång har vi ett särskilt ämne med en föreläsning. Därefter övar vi med fokus på dagens tema. Tid kan ges för handledning, vilket behöver aviseras innan träffen.

Tid varje dag: 10.30 – 17.30
Pris: 2 200:- per gång + moms

Ämnet är: Klassisk TA med en twist
Fokus ligger på den klassiska skolans utveckling och hur vi arbetar med den idag, exempelvis Integrativ och Relationell TA.
Kursledare är Eleonore Lind

Kontakta någon av oss lärare om du är intresserad av att delta på dessa träffar!

Alla våra utbildningar är nu på plats på Prästgårdsängen 5.