Information

101-kursen på 2 dagar är den officiella introduktionskursen i TA och har samma innehåll över hela världen. Den får bara hållas av dem med behörighet som 101-instruktörer, kontrakt på lärar-/handledarutbildningen, PTSTA och slutligen de som har examen som TSTA.

Denna utbildning är basen för vidare utbildning inom TA och är grunden för all vidare utbildning inom SITA.

Kursens syfte är att förbättra deltagarnas kommunikationsförmåga och öka förståelsen för psykologiska skeenden som känslor, beteende och kognitioner. När man går 101:an får man en god översikt om teorin och möjlighet att bekanta sig med en av utbildarna.

Tider: Dag 1: 10.00 – 17.00, dag 2: 9.00 – 16.00.

Kurskostnad är 4 900: – + moms. Heltidsstuderande 2 200: – + moms. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår bägge dagarna.

Eleonore Lind kommer att erbjuda en digital 101 kurs den 12-14 maj 2021. Varje dag 09.00 – 13.00.
Kostnaden för denna utbildning är: 4 750:- + moms

Kursort/plats
Är i Göteborg, Falköping och Skåne.

Dokumentation: Transaktionsanalys, 101-kurs, en arbetsbok av Lasse Åhnby

Platsantal: Max 12 deltagare.

Planerade kursdagar

2020

Datum Lärare Plats
2021-05-12 - 2021-05-14 Eleonore Lind Digitalt vid den egna datorn!