Eric Berne, TAs grundare

Eric Berne, TAs grundare

Transaktionsanalys (TA) är en teori om den mänskliga personligheten och en humanistisk psykoterapiform. Förändringsarbete med transaktionsanalys sker utifrån ett samförstånd med klienten om vilket mål som ska uppnås och hur själva arbetat ska bedrivas. Terapeuten bidrar med sin professionella kunskap och klienten med sin kännedom om sig själv och vad hon eller han vill.

TAs personlighetsteori vilar på filosofin av att:

 • All människor är födda OK vilket innebär att ondska och destruktivitet är onaturliga icke medfödda tillstånd
 • Människor förtjänar erkännande bara för att de existerar
 • Alla känslomässiga problem går att bota
 • Vi kan tänka, även när vi har problem
 • Alla är vi ytterst ansvariga för våra liv

TAs metod/teknik är en:

 • Beslutsmodell
 • Kontraktsmodell
 • Transaktionell

TA har system för att arbeta kognitivt, emotivt, systemiskt och psykodynamiskt.
Teorin går utmärkt bra att kombinera med andra teorier som har kognitiva, beteendemässiga och känslomässiga inslag.

Ett annat utmärkande drag i Transaktionsanalysen är användandet av vardagliga ord istället för tekniska begrepp. Vi talar t.ex. om Förälderjagtillstånd, psykologiska spel, roller som offer, räddare eller förföljare i en dramatriangel, m.m. Syftet är att inbjuda våra klienter och samarbetspartners till att förstå och kunna benämna det som händer i ett förändringsarbete, istället för att känna sig främmande och oförstående inför vår expertkunskap. Ibland har den vardagliga terminologin fått vissa kolleger att tro att TA är överförenklat, men hur man än benämner begrepp så är alltid fenomenen som de syftar på lika komplexa.

Inom transaktionsanalysen finns olika tillämpningsområden som man kan examineras i:

 1. Psykoterapi
 2. Counselling
 3. Pedagogik
 4. Organisationsutveckling