Forskning om TA växer. För att få en bra översikt kan man gå direkt till EATA, European Association for Transactional Analysis, hemsida på länken: https://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2018/06/Database-of-TA-reseachers_open.pdf

IJTAR – International Journal of Transactional Analysis Research är en nätbaserad tidskrift om transaktionsanalytisk praktik och en del forskning. Den startades 2010 av European Association for Transactional Analysis (EATA). Hela IJTAR kan fritt läsas och laddas ner på www.ijtar.org. Det finns en direktlänk där man kan hitta alla ”abstracts” i alla ämnen: https://www.taresearch.org

TA i missbruksarbete – Transaktionsanalytisk psykoterapi som behandlingsmetod för drogmissbrukare i miljöterapeutisk vård. Här redovisades bl.a. resultat av TA-gruppterapi med tunga missbrukare på terapeutiska samhällen (doktorsavhandling av Thomas Ohlsson vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet 2001).

Transactional Analysis Psychotherapy – Three Methods Describing a Transactional Analysis Group Therapy. Här redovisas bl.a. resultat av en videoinspelad ettårig TA-gruppterapi från IFLs verksamhet (doktorsavhandling av Roland Johnsson vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet 2011).

Psychopathology of Psychotherapy: A Cybernetic Study of Theory (doktorsavhandling av Graham Barnes vid Royal Melbourne Institutet of Technology, RIMIT, Australia, 2002. http://public.me.com/grahambarnes