Vi på SITA erbjuder handledning till individer och grupper, t. ex. chefer, eller arbetsgrupper som i sin tur jobbar med människor.

Vi erbjuder också samtalsterapi enligt TA.

De som deltagit på våra utbildningar erbjuder samtalsterapi till en något reducerad taxa. För mer information kontakta oss gärna.