Nedan finner du länkar till transaktionsanalytiska intresseorganisationer.
på EATAs hemsida finns ytterligare länkar till organisationer och lärare samt allt material man behöver för att få reda på vad som behövs för att ta sin CTA examen. Dessutom finns filmer om TA och alla konferenser listade.

Svenska Transaktionsanalytiska Föreningen, STAF: www.transaktionsanalys.se

European Association for Transactional Analysis, EATA: www.eatanews.org

International Transactional Analysis Association, ITAA: www.itaaworld.org

The International Association for Relational Transactional Analysis, IARTA: www.relationalta.com

UK Association for Transactional Analysis, UKATA: www.uktransactionalanalysis.co.uk