Information

Kursinnehåll
Alla deltagare har olika bakgrund och erfarenhet av arbete med psykoterapi. Därför är utbildningen individualanpassad utifrån varje persons mål och handlingsplan, där studieinnehållet kan se olika ut. Deltagare gör ett individuellt kontrakt med en av lärarna om vad som ska göras för att uppnå målet med utbildningen. Samtidigt finns det ett planerat innehåll för varje tillfälle som följer de riktlinjer som EATA formulerat. Till varje utbildningstillfälle ska deltagarna komma förberedda och kunna redovisa vad man kan, samt delta i diskussionerna inom det aktuella ämnet. Se mer om ämnen längre ner på sidan.

SITAs avancerade utbildning kan, om man vill, leda till en Internationell examen och behörighet som Transaktionsanlaytiker, CTA.

Det finns också möjlighet att delta i vår avancerade TA-grupp för den som gått någon av våra 2-åriga utbildningar inom TA, och vill lära sig mera, utan examen som egen målsättning.

 1. Till denna utbildningsgrupp har vi löpande antagning.
  För att kunna söka denna utbildning måste man ha gått igenom 101-kurs och 2-årig utbildning som diplomerad samtalsterapeut, eller likvärdigt.
  Man ska också ha ett yrke där man kan använda sig av sina kunskaper och man ska bedriva samtalsterapi/psykoterapi under handledning. Urval av sökande sker genom meritvärdering och intervjuer. Här bedöms t ex. den allmänna utbildningsnivån, särskilda kunskaper och erfarenheter inom det aktuella området, samt fram för allt personlig lämplighet. Maximalt antal deltagare i utbildningsgruppen är 12.
  Vid varje kurstillfälle har vi ett teoretiskt tema, rubrik, som föredras av kursledaren och det finns också tid för handledning. Varje elev skall också vara inläst på dagens aktuella ämne.
  Vanligtvis tar utbildningen totalt 3-5 år i anspråk. Utbildningen är personligt avpassad utifrån överenskommelser mellan kursledningen och kandidaten.
  Man skriver ett kontrakt om att ta sin examen. Detta görs mellan eleven, en ”primary sponsor” från kursledningen, och EATA (European Association for Transactional Analysis). Sponsorn och kandidaten arbetar sedan målmedvetet fram emot examen med stöd av övrig kursledning. Detta kontrakt är giltigt i 5 år, och innan denna tid gått ut skall man avlagt sin examen.
  Innan man går upp till examen bör kandidaten själv ha bekantat sig med transaktionsanalytisk psykoterapi, samt löst eventuella personliga problem som kan vara till hinders för yrkesutövningen.

Examen: är en test av praktiska färdigheter. Först gör man en skriftlig examen som är en fallstudie över en psykoterapeutisk behandling. Denna skickas till EATAs examinatörer för godkännande. När fallstudien är godkänd, sponsor och kandidat är överens om att kandidaten är färdig, kan kandidaten anmäla sig och göra sin muntliga examen.

Denna sker på någon av EATAs eller ITAAs utsedda examinationer världen över inför en internationell ”board” av erfarna kolleger. Vid examinationstillfället spelar man upp bandupptagningar av terapi med klienter. Dessa band ska visa på ett gott psykoterapeutiskt arbete och kandidaten ska kunna svara på relevanta frågor.

Kursämnen har ett rullande tvåårs program. Detta rullar tre gånger vilket blir totalt 6 år och för varje gång sker en fördjupning i ämnet. Ämnena är:

 1. Introduktion. Tas organisationer. Etik o lagar. Filosofi. Kontrakt. Tas utveckling.
 2. Strukturanalys
 3. Transaktionell analys
 4. Spelanalys
 5. Racketanalys, emotioner, känslor
 6. Skriptanalys
 7. Gruppdynamik
 8. Utvecklingspsykologi
 9. Psykopatologi
 10. Handledning o behandlingsplanering
 11. Katexisskolan
 12. Nybeslutsskolan
 13. Klassiska TA-skolan
 14. Olika TA skolor o riktningar
 15. Personlig stil
 16. Bot och avslutningar

 

Denna Avancerade utbildningsgrupp träffas 8 ggr/år. 2 dagar/tillfälle, 256 tim./år.

Kostnaden är 14 600:-/termin + moms för de som börjar 2020. Kursavgiften kan ev. höjas med max. 7 %/år. Handledning, förutom det som sker under utbildningsdagarna debiteras extra, liksom litteratur.

SITAs lärare är Sigvard Persson, Eleonore Lind och Berit Fahlén.
Kursorten är SITAs lokaler på Prästgårdsängen 5, 412 71 Göteborg.

De elever som avlagt sin internationella examen får ett intyg ”Certified Transactional Analyst”. Denna examensnivå är godkänd av European Association for Psychotherapy, EAP, och efter ansökan kan man erhålla ett ”European Certificate for Psychotherapy”, ECP.

Ansökan eller förfrågningar skickas till:

Taipu AB, Fulltoftavägen 48, 242 71 Ludvigsborg
Mail: taipuab@gmail.com

Tillsammans i Samtal AB, Eleonore Lind, Prästgårdsgatan 60, 412 71 Göteborg
Mail: eleonore@eleonorelind.se

Berit Fahlén, Mossvägen 41, 475 37 Bohus-Björkö
Mail: berit@kulabodan.se

Planerade kursdagar

Datum Lärare Plats
2024-01-25 - 2024-01-26 Berit Fahlén Göteborg
2024-02-29 - 2024-03-01 Eleonore Lind Göteborg
2024-04-18 - 2024-04-19 Sigge Persson Göteborg
2024-05-30 - 2024-05-31 Berit Fahlén Göteborg