Medlemskap, behörighetsnivåer och examina.

  • Associate member, AM. Kan vara vem som helst som av intresse vill vara stödmedlem. Krävs ingen formell TA-utbildning.
  • Regular Member, RM. Denna medlemskategori har man om man genomgått en officiell 101-kurs i TA. Dessa kurser får endast hållas av särskilda 101-instruktörer, de som har PTSTA-kontrakt eller de som examinerats som TSTA. De som har utbildningskontrakt på examen för CTA har också denna medlemskategori. Kontraktstiden är maximalt 5 år.
  • Certified Transactional Analyst, CTA. Är medlemskategorin för de som examinerats som CTA. Man får nu kalla sig Transaktionsanalytiker.
  • Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst, PTSTA. Denna medlemskategori har man när man som examinerad transaktionsanalytiker tecknat ett utbildningskontrakt på maximalt 7 år, för att ta sin examen som lärare och/eller handledare inom TA. Det skall ha gått minst 1 år från den kliniska examen, man skall blivit rekommenderad på en evalueringskurs, TEW, innan man får teckna detta kontrakt. Under kontraktstiden har man en provisorisk lärar- och/eller handledarbehörighet.
  • Teaching and Supervising Transactional Analyst, TSTA. Medlemskategorin och den högsta utbildningsnivån man kan ha inom TA.

I Sverige är TA en ganska liten teori och får inte ligga till grund för legitimation som psykoterapeut, men på kontinenten och i England är det en av de mest betydelsefulla, och många universitet i Europa har t.ex. Mastersutbildningar i TA. TA är också legitimationsgrundande i flera länder.
Med en godkänd examen som CTA kan man ansöka hos European Association for Psychotherpy, EAP, om att erhålla ett European Certification for Psychotherapy, ECP.
Transaktionsanalys, och en CTA-examen, är en av många teorier, metoder och utbildningar som är godkänd för denna certifiering.