Det finns mängder av litteratur inom TA. Det mesta är på engelska men en del litteratur finns på svenska. Här nedan kan du se vilken TA-litteratur som finns på svenska och kan beställas.

Böcker som kan beställas:

  • Sandström, S., Åhnby L., Kvarnlöf, T. och Bergström, H. (1999) Transaktionsanalys – vid närmare eftertanke, Mullsjö: ITU AB.
  • Stewart, I., & Joines, V. (1987) TA Today – A New Introduction to Transactional Analysis. Nottingham: Lifespace. Sv. övers. Transaktionsanalysens grunder – en ny introduktion. Falköping: TAiF AB, Lasse Åhnby, 2007.
  • Åhnby, L. (2008) Transaktionsanalys. 101-kurs. Arbetsbok 1. Falköping: TAiF AB, Lasse 
Åhnby
  • Åhnby, L. (2008) Transaktionsanalys, CTA-utbildning. Arbetsbok 2. Falköping: TAiF AB, Lasse Åhnby.
  • Åhnby, L. et.al (2011). Psykologiska Spel utifrån Transaktionsanalys. En Antologi. Falköping: TAiF AB, Lasse Åhnby.

Alla böcker kan beställas av Lasse Åhnby, lasse.ahnby@telia.com