Information

OBS! Workshopen med Sigge Persson, TA och kropp är inställd. Den kommer att ges efter sommaren 2019. Mer information kommer senare!

En två dagars maraton work-shop i nybeslutsterapi med Eleonore Lind & Berit Fahlén
Fredagen den 10 – lördagen den 11 maj 2019

Efter förra terminens framgångsrika nybeslutsmaraton, kommer vi att erbjuda den igen!

Har du velat göra förändringar och satt mål? Har du inte riktigt lyckats uppnå det du föresatt dig? Det är inte ovanligt att vi börjar med engagemang och så får vi de första motgångarna vilket leder till att våra föresatser rinner ut i sanden.

Om du vill göra varaktiga förändringar krävs att du tar ett nybeslut för att förankra det nya beslutet. Detta görs kognitivt och emotionellt. Nybeslutsskolan är en gren av transaktionsanalysens som använder TA teori kopplat till gestaltterapeutiska övningar. Bob & Mary Goulding som grundade denna skola studerade både med Eric Berne och Fritz Perlz, men också med Virginia Satir, en av familjeterapins grundare.

Under de två dagarna kommer vi att erbjuda deltagarna möjlighet att göra och förankra positiva förändringar genom terapeutiska interventioner för att må bra.

Maraton workshopen är både till för dem som är bekanta med TA och har gått utbildningen, men även för de som aldrig kommit i kontakt med teorierna eller prövat TA.

Under dagarna blandar vi praktik med teori, och alla får möjlighet att göra ett nybeslut.
Tid: Fredagen den 10, kl. 15.00 – 20.00, lördagen den 11, 0900 – 15.00
Plats: Prästgårdsängen 5 , Göteborg
Pris: 2 200:- ink. moms (företag 2 500:- + moms)

Intresseanmälan