Information

WORKSHOP KROPP OCH TA

Sigvard Persson kommer under en heldag, lördagen den  27 april 2019, 9 – 16 att erbjuda en workshop i kropp och TA.
Det kommer att bli en experimentell workshop, där vi kommer att arbeta med strukturerade övningar för att bearbeta låsningar och spänningar i kroppen, s.k. ”kroppspansar”, och på så vis skapa möjligheter för att frigöra energi för det inre Barnet att samverka med Vuxen och Föräldern.

I de strukturerade övningarna kommer du att få erfarenhet av begreppen:
Grundning – Andning -Centrering – ”Good enough mothering” – Relaxation respons.
Övningarna kommer även att innehålla olika former av Shiatzu, som ett element att skapa grundläggande tillit och öppna upp för ”the relaxation respons” i kroppen. Det kommer att finnas utrymme för att reflektera över övningarna och dela erfarenheter med gruppen.

För deltagande behöver du ta med mjuka bekväma kläder, samt en handduk.
Plats: Prästgårdsängen 5 – SITAS lokaler.
Tid: lördagen den 27 april, kl. 9-16

Deltagarantalet är begränsat, och plats reserveras i turordning efter anmälan.
Kostnad: 2.200:- exkl. moms för egenföretagare, inkl. moms för privatpersoner. Anmälan görs till: taipuab@gmail.com
Anmälan: Bindande anmälan senast 12/3 – 2019.
Betalning: Mot faktura eller insättning på Bankgiro 5078-7514 per den 12/2.

Välkommen att anmäla dej till min Workshop ” Kropp och TA”.   Sigvard Persson Taipu AB / SITA

En två dagars maraton work-shop i nybeslutsterapi med Eleonore Lind & Berit Fahlén
Fredagen den 10 – lördagen den 11 maj 2019

Efter förra terminens framgångsrika nybeslutsmaraton, kommer vi att erbjuda den igen!

Har du velat göra förändringar och satt mål? Har du inte riktigt lyckats uppnå det du föresatt dig? Det är inte ovanligt att vi börjar med engagemang och så får vi de första motgångarna vilket leder till att våra föresatser rinner ut i sanden.

Om du vill göra varaktiga förändringar krävs att du tar ett nybeslut för att förankra det nya beslutet. Detta görs kognitivt och emotionellt. Nybeslutsskolan är en gren av transaktionsanalysens som använder TA teori kopplat till gestaltterapeutiska övningar. Bob & Mary Goulding som grundade denna skola studerade både med Eric Berne och Fritz Perlz, men också med Virginia Satir, en av familjeterapins grundare.

Under de två dagarna kommer vi att erbjuda deltagarna möjlighet att göra och förankra positiva förändringar genom terapeutiska interventioner för att må bra.

Maraton workshopen är både till för dem som är bekanta med TA och har gått utbildningen, men även för de som aldrig kommit i kontakt med teorierna eller prövat TA.

Under dagarna blandar vi praktik med teori, och alla får möjlighet att göra ett nybeslut.
Tid: Fredagen den 10, kl. 15.00 – 20.00, lördagen den 11, 0900 – 15.00
Plats: Prästgårdsängen 5 , Göteborg
Pris: 2 200:- ink. moms (företag 2 500:- + moms)

Intresseanmälan