Kommunikation och coachning utifrån transaktionsanalytiska teorier. 1-årig utbildning, nästa kursstart hösten 2022

Lägger din organisation för mycket tid på konflikter och missförstånd? Behöver du bli bättre på att:
– kunna föra en konstruktiv dialog, även i stressiga och konfliktfyllda situationer?
– känna att du har kontroll över hur ett samtal utvecklas?
– vara en skickligare förhandlare?

Vi ger dig:
– praktiska verktyg för att möta, bemöta och hantera utmaningar i arbetet med andra människor
– konkreta och användbara metoder för att underlätta kommunikationen i ditt arbete
– en djupare förståelse för mänskligt beteende med dess bakomliggande faktorer.

Vi vänder oss till Dig som arbetar med människor, som ledare, pedagoger eller med personalfrågor på HR-avdelningar, men även andra, som i sitt arbete kan ha nytta av att förbättra sin kommunikation och sina relationer.

Sjuka medarbetare, konflikter och dåliga arbetsmiljöer kostar. Både i mänskligt lidande och i pengar. Att underlätta kommunikationen är en nyckelfråga i de flesta organisationer. Att bemästra konsten att kommunicera och känna att man har kontroll även i svåra situationer kräver träning, kunskap och mognad.

Efter mer än 10 år med Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA ser vi en växande efterfrågan på en kortare utbildning med inriktning, coachning som vilar på transaktionsanalytiska grunder, TA och startade därför hösten 2020 coachutbildningen i Transaktionsanalys. Det är en 1-årig utbildning med sammanlagt 16 utbildningsdagar där fokus är på att fördjupa och utveckla din coachande roll. Under utbildningen kommer du också att ha möjlighet till coachning med våra lärare mellan kurstillfällena.

Transaktionsanalys, TA är en teori och metod med rötterna i systemisk, humanistisk och psykodynamisk tradition. Under mer än 70 år har kunskapen om kommunikation och förståelse för mänskligt beteende utvecklats. TA är en metod och teori som ger effektiva redskap för ledare, HR-ansvariga, personalvetare och andra inom företag och organisationer. Ta används över hela jorden, men är särskilt populär i Tyskland, England och Italien.

Information om utbildningen
Under året kommer vi att gå igenom TAs grunder och dess användningsområde. Vid varje tillfälle presenteras relevant teori och deltagarna får genomföra övningar som förankrar teorin. Coachning-situationer övas i mindre grupper.

Utbildningen har 8 teman, en för varje träff.

Dessa är:
1: TA:s grundläggande filosofi och etik, lagar, kontrakt och att sätta mål. Vi går igenom människors grundläggande syn på livet, s.k. existentiella positioner samt hur det påverkar oss i vardagen och en genomgång av TA:s utveckling, historiskt och teoretiskt.
2: Teorier om människans personlighet samt hur vi kommunicerar med oss själva och med varandra.
3: Livsstrategier och vad som händer mellan människor när det går snett. Innefattar även vårt känslosystem och hur vi kan bättre handskas med obehagliga känslor. Innefattar en modell för att analysera och förändra negativa, återupprepande beteenden, tankar och känslor och att hantera stress.
4: Hur vi formar våra liv, vår livshistoria och dess komponenter samt hur vi kan skriva en ny livshistoria.
5: Vårt behov av stimulans och bekräftelse samt hur vi strukturerar vår tid.
6: När vi har problem ignorerar vi ofta fakta som kan vara till hjälp med att lösa dem. Fokus är på en inriktning inom TA som specialiserat sig på problemlösning, s.k. nedvärderingar och passivitet.
7: Organisations och gruppteorier samt konflikthantering.
8: Att ta nya beslut och sätta framgångsrika mål. En kombination av TA och Gestalt tekniker som hjälper oss att gå vidare och ta beslut när vi känner att vi kört fast.

Omfattning: 16 dagar, två dagar åt gången. Alltid heldagar, torsdag och fredag. Mellan gångerna krävs självstudier samt att man svarar på fyra frågor. I slutet av året ska man skriva en uppsats om hur man använder sig av transaktionsanalysen i sitt arbete.

Utbildningen kan även användas som (ett första) steg 1 i Samtalsterapeututbildningen på 2 år.

Nya datum inför hösten 2024 kommer snart!

Pris: 19 000:- per termin + moms (38 000:- + moms för hela året)

Utbildare:
Sigvard Persson, Leg. Psykolog och Handledare och utbildare i Transaktionsanalys, TSTA (Teaching and Supervising Transactional Analyst) taipuab@gmail.com

Eleonore Lind, Medlare, NLP Master Practioner, Handledare och utbildare i Transaktionsanalys, TSTA (Teaching and Supervising Transactional Analyst) eleonore@eleonorelind.se

Berit Fahlén, Beteendevetare, Handledare och utbildare i Transaktionsanalys, PTSTA
(Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst) berit@kulabodan.se

För mer information och för att boka en plats kontakta någon av oss! Det går också bra att boka ett möte för att få mer information personligen.