Svenska Transaktionsanalytiska föreningen, STAF, tillsammans med alla andra europeiska länders nationella föreningar organiserar sig tillsammans i European Association for Transactional Analysis, EATA. Man kan som transaktionsanalytiker eller intresserad av TA också bli medlem i den globala föreningen, International Transactional Association, ITAA, med säte i San Francisco, Kalifornien.

Bara i Europa finns fler än 8 000 medlemmar som är examinerade eller på väg att bli transaktionsanalytiker. Alla de TA-meriter som du kan få i Sverige ger dig goda meriter även långt utanför våra gränser. Allt ifrån en 101-kurs till någon av våra examinationer.

Länkar

Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Transaktionsanalys
STAF: Svenska Transaktionsanalytiska Föreningen www.transaktionsanalys.se
European Association for Transactional Analysis www.eatanews.org
International Transactional Analysis Association www.itaaworld.org