Information

Ett år efter att man har tagit sin examen som transaktionsanalytiker kan man börja processen att bli lärare och/eller handledare enligt det internationella examinationssystemet.

Kursplanen följer de föreskrifter och rekommendationer som upprättats av det internationella förbundet för transaktionsanalytiker International Transactional Analysis Association (ITAA) och det europeiska förbundet European Association for Transactional Analysis (EATA).

”Training and Examination Handbook” beskriver utbildningskraven i detalj och ges ut av Training & Certification Council.

Sigvard Persson, leg psykolog och TSTA-p, Lasse Åhnby, leg. arbetsterapeut och TSTA-p och Eleonore Lind TSTA-p är tillsammans ansvariga och behöriga lärare och handledare för utbildningen.

Målsättningen är att inhämta kunskaper och färdigheter inom transaktionsanalys och närliggande områden i sådan utsträckning att man i sitt arbete som handledare/lärare inom transaktionsanalys skall kunna använda teori och metod på ett professionellt sätt.
 Utbildningens mål är att ta examen som Teaching Transactional Analyst, TTA, eller Supervising Transaktional Analyst, STA, eller samtidigt bägge riktningarna Certified Teaching and Supervising Transactional Analyst, TSTA.

För att antas till denna utbildning skall man ha godkänd examen som Certified Transactional Analyst, CTA.

Man behöver ha ett yrkesarbete där handledning/undervisning inom transaktionsanalys är möjlig att tillämpa.

I början av studierna skall man genomgå en s.k. Training Endorsement Workshop, TEW, där man evalueras för att börja sina studier till TSTA.

Man skall upprätta ett kontrakt mellan EATA, personlig sponsor och sig själv att inom 7 år ta sin examen.

Man skall så fort det är möjligt att genomföra en s.k. 101-kurs under handledning

Utbildningsprocessen är individuellt utformad och utgår från ett kontrakt mellan eleven och sponsorn. Man erbjuds att delta i PTSTA-grupp tillsammans med andra elever och får även möjlighet att öva sig i handledning och utbildning under handledning i SITAs andra utbildningsgrupper.
 Efter att ha genomgått en TEW, signerat ett T/STA-träningskontrakt och fått detta tillstyrkt, påbörjas utbildningen till T/STA. Under denna period är man Provisional Teaching and/or Supervising Transactional Analyst, PTSTA, och förväntas undervisa och handleda under handledning av sin personliga sponsor som måste vara T/STA.

Träningsperioden avslutas genom att avlägga en muntlig examen inför internationella examinatörer. Här inbjuds eleven att visa upp sin kompetens inom områdena teori, etik, pedagogik och handledning enligt vad TA´s organisationer beslutat om.

Urval av sökande sker genom meritvärdering och intervjuer. Här bedöms t ex. den allmänna utbildningsnivån, särskilda kunskaper och erfarenheter inom det aktuella området, samt fram för allt personlig lämplighet.

Vi har löpande intagning.

Kurslitteraturlista görs upp med den primära sponsorn.

Självstudier mellan träffarna förutsätts ske i stor omfattning och att
redovisning/diskussion sker vid sammankomsterna.

Träningstillfällena består av 2 st. 1-dagars träningstillfälle varje termin.
Tiderna är 10.00 – 16.00. Man kontrakterar och betalar terminsvis.

Kostnader

Elev debiteras 8 000: -/termin. Moms tillkommer, liksom kostnad för litteratur och kontraktsavgifter, examinationsavgifter, resor o hotell.
 Handledning utanför träningstillfällena debiteras med 1 000: -/tim. Moms tillkommer.
 Elev kan kostnadsfritt vara med och träna i våra övriga utbildningsgrupper.

Information och ansökan

Ytterligare information kan begäras från och ansökan göras:

  • Sigge Persson: sigge@taipu.se
  • Eleonore Lind: eleonore@eleonorelind.se
  • Lasse Åhnby: lasse.ahnby@telia.com