Grunden i TA är kommunikation. Hur vi pratar med varandra och med oss själva. Jagtillståndsmodellen är helt suverän för att analysera vad som händer mellan och inom oss i realtid. Jag kan känna efter hur det känns för mig, fenomenologiskt, i kroppen och utifrån mitt känslotillstånd. Jag kan också tänka efter vad jag tycker om det som händer. Jag kan se, hur den jag samtalar med ser ut, vilket tonfall och vilka ord hen använder. Jag kan sedan göra en hypotes, utifrån mina erfarenheter och min kunskap för att dra slutsatser om vilka jagtillstånd hen och jag befinner mig i. Det är inte alltid säkert att jag har rätt, men jag är i alla fall en god bit på vägen.

Och jag kan sedan välja vad jag vill säga och göra vilket gör att jag kan styra det som händer. Igen – det går inte alla gånger och med alla människor, men det fungerar ofta. Ett exempel är en rak fråga som kan mena något annat. ”Var är bilnycklarna?” Och så blir svaret: ”Jag kan inte hålla reda på allting!” Hmmm… Frågaren fick inte svar på sin fråga utan fick ”något annat”. Den som ställde frågan kan antingen ha varit i sitt Vuxenjagtillstånd. Då korsades ”transaktionen” genom att svaret inte kom från det jagtillstånd som avsågs. Eller i sitt Barnjagtillstånd, vilket hördes, och svaret var en parallell transaktion från det jagtillstånd som budskapet skickade still.

I de allra flesta fall behöver vi inte tänka på detta när vi samtalar med varandra, särskilt om det flyter på och vi tycker det är givande. Det är när det känns olustigt eller oklart som det är bra att ha en metod för att öka förståelsen och minska missförstånden.

Låter det intressant? På SITA håller vi kortare kurser och längre utbildningar i metoden, som alla kan ta till sig.

Nästa introduktionskurs hålls den 27-28 oktober i centrala Göteborg. Vi har löpande intagning till våra längre utbildningar.

Fler nyheter

Alla nyheter