Semestern brukar vara den tid då vi har möjlighet till djupare reflektioner. Vi granskar och analyserar det liv vi lever och funderar över hur vi vill ha det fortsättningsvis. Hur har mitt liv blivit så här långt? Kompromissar jag med mina värderingar och drömmar? Jag kanske har glömt mina drömmar och känner att jag springer i hjulet och bara löser de vardagliga sysslorna utan tanke eller plan.

I möten med klienter är det vanligt att man upptäcker att många sällan eller aldrig har ställt sig själv frågan: Vad vill jag?

Många har uppfyllt andras förväntningar eller krav. Dessa kanske inte ens har varit uttalade. Man har tolkat sin omgivning och handlat utifrån så som man tror att andra vill man ska agera. Man är till lags. 

Att börja ställa sig den frågan på allvar kan väcka oro och ångest. Att ta sig själv på allvar och verkligen utforska vad man själv vill kan vara en stor utmaning. Det är lätt att hitta undanflykter. Det går inte eftersom: jag har inte pengarna, erfarenheten, utbildningen, barnen måste bli äldre, min partner skulle inte acceptera det, det är inte rätt läge just nu, min förälder behöver mig osv. 

Att förverkliga drömmar eller att leva det liv man önskar kräver ofta ett stort engagemang, uthållighet, att man upprättar en plan och sedan förmår hålla fast vid den. 

Var vill jag vara om 5 år? Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Inom vilka områden? Vad behöver förändras? Man behöver analysera och planera hur delmålen ska se ut och hur man når dem. Skriva ner och undersöka vad som kommer att krävas i form av pengar eller stöd i någon form. 

Inte minst viktigt är att verkligen fundera över på vilka sätt man kan komma att sabotera sina planer. Det finns ju en anledning till att man har agerat som man gjort hittills. Man kanske behöver utforska roten till att man har lätt att uppfylla andras behov och har lätt att vara till lags. Vilka förändringar behöver man göra för att komma ur ett sådant beteende? Hur ska man göra för att upptäcka då man ”halkar in” i gamla mönster? Vad ska man göra i stället? Att planera sina kommande ”återfall” är inte minst viktigt för att lyckas på sikt. 

Snart drar höstens utbildningar i gång. Vilka drömmar vill ni förverkliga? Hur ser era planer ut? Är ni på ”rätt kurs” i livet? Spännande och svåra frågeställningar tycker jag. Hur kan vi på SITA bidra till att ni kommer närmare era livsmål? Ser fram emot att ses och tillsammans lära oss mer om TA och kanske dela med oss av våra drömmar. 

Berit Fahlén 5 augusti 2020

Fler nyheter

Alla nyheter