Kom alldeles nyss hem från Bryssel där jag varit inbjuden några dagar att arbeta som examinatör inom TA. Det var ca 20 kandidater från ungefär åtta länder som anmält sig till denna examination. Det arrangerades examinationer på CTA-nivå och TSTA-nivå. Alltså både på den kliniska nivån och på nivån för handledare och lärare inom TA.
Själv blev jag placerad i en board (examensjury), först som examinator där jag tillsammans med 4 andra personer skulle examinera en man från Ryssland. Han var professor i psykiatri och hade en mycket gedigen akademisk skolning inom många olika områden. Väldigt intressant att höra hur han blandade olika teorier och hur han fick ihop det hela med TA. Han klarade sig med glans. Alla vi fyra godkände honom gott o väl. En mycket bra och givande examen.

Min andra examen, där jag dessutom valts till ordförande i boarden, var på CTA-nivå. En dam från Serbien som spelade upp audioband för oss och fick förklara vad det var hon gjorde med sin klient. Hon gjorde ett bra jobb och blev naturligtvis godkänd. Olika språk är inte helt lätt, och man måste verkligen vara med på noterna, när terapeuten och klienten talar serbiska på bandet och bandet är översatt till engelska och jag själv tänker svenska. Många bollar i luften samtidigt.

Min tredje examination blev den ryska mannan som jag tidigare berättat om. Han skulle nu göra två st. autentiska handledningar. Två, för honom okända personer bjuds in och dom har med sig var sitt handledningsärende. Bra jobb och även detta klarade han av med glans. Det märktes att han har stor erfarenhet.

Det enda under dagarna som var svårt var att vi var i ett land där franskan är hemmaspråket och där administratörerna inte respekterar att det officiella språket i dessa situationer skall vara engelska. Det fanns en del missnöje med att det mesta kommunicerades på franska. Vi var faktiskt en hel del engelskspråkiga på plats. Vi får i kommande möten ta upp detta så att det inte blir maktspel.
Trots detta en mycket bra session av examinationer.
Sen är ju inte heller Bryssel så dåligt.
Lasse

Fler nyheter

Alla nyheter