Berit Fahlén

I dessa tider där så mycket är sig likt, körsbärsträdet blommar i sitt vita flor, gullvivorna har slagit ut och liljekonvaljerna är på gång, är vår vardag inte alls som den brukar vara.
Planerade bröllop och kalas ställs in. Semesterplanerna måste revideras och resan till våra äldre släktingar kan inte heller genomföras. Många är permitterade och vet inte om de kommer att ha ett arbete efter sommaren. Rädsla för egen eller anhörigs smitta är påtaglig. Det väcker olika starka känslor.

Vi sörjer och oroar oss för det som påverkar vårt personliga och privata liv. Lyfter vi blicken ser vi hur vår stad och land på alla plan kämpar för att hantera och minska skadeverkningarna av Covid-19. Globalt ser vi hur vi i stort sett alla länder just nu brottas med dessa utmaningar.
Under mitt liv har jag aldrig upplevt något liknande. Det är skrämmande men skapar också en känsla av samhörighet med alla människor på vår planet. Nu behöver vi hjälpas åt.
Inom TA världen pågår en febril aktivitet. Utbildningsinstitut, nationella, europeiska och internationella föreningar samarbetar och skapar plattformar för nätverkande, erfarenhets- och informationsutbyte. Workshops skapas, artiklar skrivs, studiegrupper samlas på nätet, forum för virtuella träffar växer fram i vartenda land. Behovet av att träffas på de sätt som är möjliga är tydligt. Vi hittar inspiration och kraft att jobba vidare i dessa rum.

För många av oss har det blivit ännu tydligare hur hjälpsamt och praktiskt tillämpbart TA är då ångest, sorg eller andra svåra känslor drabbar med full kraft. Att hantera dessa känslor genom att på olika sätt tänka, känna och agera utifrån vårt Vuxenjagtillstånd skapar förutsättningar för att på bästa sätt hantera den aktuella situationen. Vi har väl alla våra tips och trix för att vara i nuet. Andningsövningar, meditation, mindfulness eller aktiviteter som kräver vår fulla närvaro. Vi väljer bort media som skapar rädsla i vårt Barnjagtillstånd och undviker att hamna i ett rätt/fel- tänk i Föräldrajagtillståndet.

Inom SITA har vi startat upp zoom-träffar för att skapa möjlighet för oss lärare och elever att fortsätta träffas trots hindrande restriktioner. Bara att fortsätta ses och se varandras ansikten och höra varandras röster ger energi och förstärker samhörigheten. Vi kommer att läsa artiklar som vi kan diskutera eller ha teman att samtala runt. Efterhand kommer kanske nya behov upp. Nästa träff är den 19 maj. Då har vi läst ITAA´s nyhetsbrev ”The script”. Ett nummer med flera artiklar som har fokus på hur de olika föreningarna i olika länder arbetar i dessa Coronatider. Är du elev på SITA är du välkommen att delta. Kontakta någon av oss lärare så får du en Zoom invitation.
Välkommen!
Berit Fahlén 2020-05-11

 

Fler nyheter

Alla nyheter