Att föra meningsfulla SAMTAL är viktigt för hälsan!
När användningen av psykofarmaka i samhället ökar och fler bekänner att de mår psykiskt dåligt är det dags för SAMTAL. När näthatet frodas och kränkningarna blir allt mer obehagliga är det dags för samtal. Men vågar dem som kränker och hatar på nätet att verkligen möta den de utsätter? Troligen inte! Att sitta öga mot öga och verkligen lyssna på varandra kräver stort mod och respekt. Respekt både för sig själv och för den man samtalar med. Att få hjälp att sätta ord på svårigheter kan få känslan av vanmakt att lätta. För att såra och utsätta andra på det sättet som vi nu erfar får även den som kränker att må dåligt. Kanske håller man inte med då det ibland för ett ögonblick kan kännas lättare att liksom spy ur sig sin egen vanmakt. Men det hjälper inte i längden.

Dags att ta hjälp av en TA-terapeut? Eller dags att boka en kurs i riktig kommunikation? En kurs om inte bara lär dig hur du bättre förstår andra utan också hur du bättre förstår dig själv och hjälper dig stt föra och strukturera meningsfulla SAMTAL. På SITA har vi introduktionskurser i TA. Kolla vår utbildningssida och hör gärna av dig!

Fler nyheter

Alla nyheter