Har du velat göra förändringar och satt mål? Har du inte riktigt lyckats uppnå det du föresatt dig? Det är inte ovanligt att vi börjar med stort engagemang och så får vi de första motgångarna, vilket leder till att våra föresatser så småningom rinner ut i sanden.

Om du vill göra varaktiga förändringar krävs att du tar ett nybeslut för att förankra din målbild. Detta görs kognitivt och emotionellt. Nybeslutsskolan är en gren av transaktionsanalysens som använder TA teori kopplat till tekniker från Gestalt terapin. Bob & Mary Goulding som grundade denna skola studerade både med Eric Berne och Fritz Perlz, men också med Virginia Satir, en av familjeterapins grundare.

Under de två dagarna kommer vi att erbjuda deltagarna möjlighet att göra och förankra positiva förändringar genom terapeutiska interventioner och nybeslut för att må bra. Praktik varvar teori!

Maraton work-shopen är både till för dem som är bekanta med TA och har gått eller går utbildningen, men även för de som aldrig kommit i kontakt med teorierna eller prövat TA.

Under dagarna blandar vi praktik med teori, och alla får möjlighet att göra ett nybeslut.

Tid: Fredagen den 27, kl. 15.00 – 20.00, lördagen den 28, 09.00 – 15.00

Pris: 2 200:- ink. moms

Eleonore Lind, PTSTA-p och Berit Fahlén, PTSTA-p har båda lång erfarenhet av Transaktionsanalys och behörighet i samtalsterapi, utbildning och handledning. Tillsammans med kolleger i Scandinavian Institute för Transactional Analysis, SITA driver de utbildning i psykoterapi enligt TA.

Fler nyheter

Alla nyheter