Är vi i sluttampen av covid19? Ja, det är ingen som vet. Men jag kan hoppas att denna vinter kräver färre liv och mindre lidande. Sittandes vid datorn funderar jag på om jag lärt mig något? Har vi lärt oss något? Förhoppningsvis har vi det. Att vara lite mer försiktiga med vår natur, att ta hand om djuren som lever med oss och som ger oss mat. Att själva tänka igenom vilken inverkan vi har på naturen.

Transaktionsanalysen är grundad i den humanistiska filosofins med ett starkt inslag av existentialism och fenomenologi. Den existentiella filosofin förespråkar det egna ansvaret. Att tänka efter i vårt Vuxna jag om vilka konsekvenser mitt beteende får för mig själv och andra. Att ha i åtanke att allt vi gör påverkar andra. Vi är sociala varelser som lever i dynamiska system.
Den fenomenologiska filosofin förespråkar hur vi bäst kan förstå världen genom den egna subjektiva upplevelsen och erfarenheten.

När vi nu, utan alltför begränsande restriktioner kan träffa andra människor, ger det oss (i bästa fall) glädje och hälsa. Och möjligheten att praktisera bekräftelse. Det transaktionsanalytiska begreppet som beskriver bekräftelse är strokes. Att både ge och få omvårdnad av andra så att vi kan må bra och hålla oss friska. Det betyder också att vi måsta ta oss ur de begränsande tankar som uppmanar oss att inte vara frikostiga i vårt beröm av andra eller att säga nej till bekräftelse som andra ger oss. Eller att värdera olika personers bekräftelse som mer eller mindre värdefulla.

Claude Steiner myntade begreppet stroke-ekonomin (bekräftelse-ekonomin) som beskriver restriktiva regler i vårt Förälder-jagtillstånd i hur vi ger och tar emot bekräftelse. Dessa begränsande beteenden är:

  • Ge inte strokes när du har möjlighet att ge dem.
  • Be inte om strokes när du behöver dem.
  • Acceptera inte strokes om du vill ha dem.
  • Avvisa inte strokes även om du inte vill ha dem.
  • Ge inte dig själv strokes.

Genom att föräldrar uppfostrar barn enligt dessa regler lär sig barn att det inte finns tillräckligt med bekräftelse/strokes att tillgå, vilket såklart inte är sant, för det finns outtömliga möjligheter till strokes/bekräftelse. En anledning till varför föräldrar gör så här är att de vill kontrollera sina barn vilket innebär att detta är en av alla uppfostringsmetoder.

För att motverka de negativa effekterna av att avhålla oss från att fritt dela med oss av strokes till varandra behöver vi ge oss själva tillåtelser.
Tillåtelserna i detta fall är:

  • Ge strokes när du har möjlighet att ge dem, så ofta och mycket du själv vill.
  • Be om strokes när du behöver och vill ha dem.
  • Acceptera strokes om du vill ha dem.
  • Avvisa strokes när du inte vill ha dem.
  • Ge dig själv strokes närhelst du vill.

Vi kan hjälpa varandra att må bra genom att använda oss av vår möjlighet och förmåga att bekräfta varandra på alla de sätt vi känner till och kan.

Fler nyheter

Alla nyheter