Nya möjligheter och utmaningar detta kommande år. Just nu fortsätter informationsflödet om hur viruset muterar, förändrar sig och skapar en ökad och snabbare smittspridning. Dramatiken i informationen blir påtaglig när länderna stänger sina gränser och stänger ner och FM och regeringen ändrar sina restriktioner och rekommendationer.

Det finns ju fler områden, som påkallar uppmärksamhet och dramatik, utrikespolitik; Trump och hans skriande behov av uppmärksamhet, och tecken på omdefinieringar, som kanske slår rekord i patologi. Samtidigt som auktoritära regimer följer i samma fåra. Klimatkrisen, som dramatiseras och negligeras. Ja, det är lätt att få en föreställning att världen är ond.
En stark utgångspunkt för att skapa rädsla och sänka självkänslan; att världen är ond och att jag inte är OK.
Detta är en farlig utgångspunkt, som lägger grunden till psykisk ohälsa. Våra individuella behov av uppmärksamhet och fysisk beröring har begränsats under en längre tid sedan pandemin fick fäste. Det har nu visat sig att konsekvenserna av pandemin och dess begränsningar på våra möjligheter att relatera till varandra på ett naturligt sätt, lett till att den psykiska ohälsan har ökat påtagligt i samhället. Många har förlorat nära anhöriga, blivit av med jobbet, och inom kulturbranschen har många förlorat hela sin identitet och förutsättning för sin existens.

Det ser därför hoppfullt ut att vaccinet kommer nu, och kan skapa en motkraft och ge plats för en bättre och tryggare tid framöver. Jag föreställer mig att vi kommer att börja våga tillåta oss att krympa vår 2 meters gräns och få komma vandra närmare igen. Ett naturligt behov som vi tvingats vänja oss av med i nästan ett år.

Under tiden som vi väntar på vår tur att bli vaccinerade, kan vi ägna oss åt positiva funderingar, och målsättningar för detta nya år. Här kan du ge dej själv tillåtelse att se tillbaka på förra året och fundera på några saker som du är tacksam för, (5 st), ta med dej dessa när du nu funderar framåt. Det kan ge en god känsla och utgångspunkt, samtidigt som det ger öppningar till psykiskt välmående.

Att lyssna till ditt Barns förhoppningar och omtanken från din omvårdande Förälder, samt låta Vuxen navigera och vandra in i 2021.

Om du vill prata med någon av oss på SITA, så är du välkommen att höra av dej.
God Fortsättning!

Sigge

Fler nyheter

Alla nyheter