Berit Fahlén

Är titeln på en roman som Jonas Gardell skrev om hur aidssjuka drabbades av bl.a. beröringsskräck. Vi har haft en pandemi där vi skyddat oss genom handsprit, handskar, munskydd, visir, karantän och isolering. Vissa likheter finns med Gardells titel. Hur många gamla och sjuka avled utan fysisk kontakt med nära och kära? Hur många tårar torkades med handskar och visir?

Våra grundläggande behov som människor fick under lång tid inte tillfredsställas då många var i kris. Nu står v inför en ny kris. En kris som stavas krig och nu med ett yttre hot. Hur kan vi stötta och hjälpa varandra genom de svårigheter som väntar?

Fysiska behov
Grundläggande behov behöver tillgodoses: viktigt att äta ordentligt och skapa förutsättningar för en god sömn
Vem/vilka kan du vända dig till för att få/ge den där kramen eller famnen som gör att du/den andre känner sig mindre ensam? Se över hur du skapar en känsla av trygghet inför olika scenarier: har du tänkt igenom hur du ska agera kan du lägga de tankarna åt sidan för då har du olika
handlingsplaner. Kolla på sidan www.msb.se ”om krisen eller kriget kommer”

Psykologiska behov
Att sätta ord på sina känslor och upplevelser gör att vi bättre kan hantera oro, ångest och rädsla. Att någon ser, hör och förstår hur vi har det. Beskriv, berätta hur du har det. Finns till för andra genom att lyssna på deras tankar, känslor och upplevelser. Att inte känna sig ensam kan göra all världens skillnad. Tillsammans kan vi klara av det mesta.

Livsglädje
Njut, var glad, skratta så fort du får tillfälle. Det är dessa stunder som gör att vi hämtar kraft. Stanna upp och andas in en fin morgon. Bli hänförd över naturens skönhet. Vad är meningen med ditt liv? Kanske kärlek? Låt då kärleken färga allt du gör och tänker.

Begränsa ”konsumtionen” av dagliga nyheter som skapar rädsla eller vanmakt. Fokusera på det du kan göra: skänka pengar, erbjuda samtalsstöd, bidra till insamling av förnödenheter osv. Det du gör ”gör skillnad”!

För mig är ”tillsammans” nyckelordet! Sträck ut en hand, ta emot en hand!  Nu tar vi ”rygg” på varandra!

Berit Fahlén

Fler nyheter

Alla nyheter