Sigvard har mångårig erfarenhet av handledning och utbildning i transaktionsanalys. Under mer än 20 år har han varit behandlingsansvarig för arbete med människor med dubbel- diagnoser, psykisk störning och missbruk. Han har också 10 års erfarenhet av att utbilda och träna behandlingspersonal i integrerad psykoterapi: Transaktionsanalys/Kroppsterapi/Bildterapi.

Inom transaktionsanalysens organisationer har han suttit med i EATAs styrelse och arbetat i EATAs vetenskapliga kommitté. Han har också varit aktiv som examinator vid internationella examinationer av transaktionsanalytiker.