Lasse Åhnby, leg. arbetsterapeut, Teaching and Supervising Transactional Analyst, TSTAp och författare.

Lasse har lång erfarenhet av transaktionsanalys. Redan 1982 avlade han sin kliniska examen som transaktionsanalytiker, CTA. Lärar- och handledarexamen gjorde han 1990. Han innehar European Certificate of psychotherapy från European Association for Psychotherapy (EAP).  Han är medförfattare till boken Transaktionsanalys – vid närmare eftertanke (ITU AB 1999), och red./medförfattare till boken Psykologiska spel, utifrån transaktionsanalys, (TAiF AB 2011)Har också gett ut arbetsböcker till 101-kurs och CTA-utbildning.

I ca 40 år har Lasse arbetat inom den sociala sektorn, med socialtjänsten, missbruksvård, skola, omsorg, kriminalvård, psykiatri, m.m. Sedan 1983 har han bedrivit verksamhet i olika egna företag och varit mycket anlitad som föreläsare, utbildare, och handledare.

Han har varit ordförande i Svenska Transaktionsanalytiska föreningen, STAF och kassör i European Association for Transactional Analysis, EATA under flera perioder. Han har examinerat transaktionsanalytiker på alla nivåer och deltagit i EATAs återkommande Training Endorsement Workshop, TEW, där man i en internationell omgivning evaluerar de som vill börja sin utbildning till lärare och/eller handledare.