Eleonore, TSTA-p har arbetat med transaktionsanalys och medling som metod i över 25 år. Hon utbildar och handleder privat, för kommuner och statliga myndigheter. Hon är en av föregångarna för medling som metod i Sverige. Efter att ha arbetat med medling i skolan skrev hon 2001 skrev hon ”Medkompis – medling och konflikthantering i skolan”. Mellan 2004 och 2008 var hon ansvarig för utbildning och implementering av medling vid brott vid Brottsförebyggande rådet i Stockholm. Eleonore öppnade institutet för utbildning, handledning och terapi på Prästgårdsängen 5, i januari 2014.