Berit, Certified Transactional Analyst och PTSTA-p, har arbetat utifrån transaktionsanalys sedan 1999. I dag arbetar hon som lärare och handledare för bl.a. socialtjänsten. Hon har lång erfarenhet av behandlingsarbete, först som anställd och sedan som delägare av Kulabodan behandlingshem. Berit har också över 30 års erfarenhet i sin roll som chef och ledare.
Berit sitter med i STAF´s styrelse.