Den 18 juni publicerades en ny diagnos i ICD 11 gällande beroende av datorspel. Detta kommer förmodligen att få stor betydelse för de insatser man som beroende i framtiden kommer att ha rätt till.
Man listar tre kriterier:
1. Förlorad kontroll över sitt spelande bl.a. med avseende på frekvens, intensitet och svårigheter av avsluta spelandet-
2. Man prioriterar spelandet framför andra aktiviteter så att det går före andra intressen och dagliga göromål.
3. Man fortsätter spela eller ökar sitt spelande trots negativa konsekvenser.

Vi som arbetar med datorspelsberoende sedan många år välkomnar att det nu kommit en officiell diagnos. Theory in Action gjorde vår egen forskningsstudie 2009 och formulerade vår definition på dataspelsmissbruk: Dataspelsmissbruk föreligger när man skadar sig själv, andra och/eller sina relationer med överdrivet dataspelande.”
Förutom denna definition resulterade studien i:
– Kunskap om HUR olika livsområden påverkas negativt
– Kunskap om HUR de personer som har ett dataspelsmissbruk fungerar och påverkas

Forskningskonferens i London
I juli var det en stor forskningskonferens i London som arrangerades av EATA (European Association of Transactional Analysis).
TiA var där och presenterade TiA´s forskningsresultat i en interaktiv workshop. Eleonore Lind, Berit Fahlén och Mattias Ekenberg presenterade förutom forskningsresultaten även hur vi praktiskt och konkret arbetar med personer som har ett datorspelsmissbruk.
Många av deltagarna hade egna erfarenheter av behandling av beroendeproblematik inom andra områden.
Vi skapade små grupper där deltagarna arbetade med hur påverkan kan ses ut på individ-, familje- och samhällsnivå. Deltagarna uppmuntrades att använda teorier och koncept utifrån Transaktionsanalys. Energinivån var hög med ett stort engagemang. Vi inom TiA blev oerhört inspirerade och fick med oss material att arbeta vidare med.

Berit Fahlén
Berit Fahlén och Eleonore Lind är lärare och delägare i SITA

Fler nyheter

Alla nyheter