Information

Denna grundläggande utbildning är till för de personer som bara av nyfikenhet, förkovring eller personlig utveckling vill lära sig mer om TA, dess teori och metodik. Någon har sagt att detta är en ”bekväm” utbildning utan en massa krav. Det är en utbildning som kräver närvaro men inte en massa studier mellan kurstillfällena. Kurslitteratur är endast ett par böcker på svenska, och inga löpande kunskapskontroller. Man skall dock som avslutningsarbete svara skriftligt på 10 frågor ur kursinnehållet. Detta görs som en ”open-book” tentamen.

  • Vill man ha handledning, erbjuds detta utan extra kostnad under kursdagarna.
  • Denna utbildning är integrerad i vår Diplomerade Samtalsterapeututbildning med samma kursdagar och ämnesordning.
  • Om man i efterhand vill uppgradera denna utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut, finns möjlighet till detta.
  • Utbildningen är upplagd på totalt 16 tillfällen om 2 dagar – 8 per år (16 dagar).
 256 tim./år.
  • Förkunskapskraven är att Du skall genomgått en 2-dagars grundkurs (101) i TA.
  • Antagning sker löpande. Man kan börja utbildningen när som helst, gå två år, och har sedan genomgått hela utbildningsprogrammet.
  • Kursorten är SITAs lokaler på Prästgårdsängen 5, 412 71 Göteborg.

Kursledare är Lasse Åhnby, Sigvard Persson, Eleonore Lind och Berit Fahlén. Kostnad för de som börjar utbildningen under våren 2020 är 16 800: -/termin + moms. Kursavgiften är stabil och höjs inte under kurstiden. Kostnad för litteratur tillkommer.

Kursinnehållet följer preliminärt det nedanstående, men kan komma att justeras i detaljer. Varje punkt representerar ett tvådagars kurstillfälle.

1. TA:s grundläggande filosofi o etik, lagar, kontrakt och TA:s utveckling. Existentiella positioner.
2. Personlighetsteori o kommunikationsteori (jagtillstånd och transaktioner)
3. Livsstrategier (spelanalys, racketanalys, emotioner)
4. Livsmanuskript
5. Uppmärksamhetsstruktur social tidsstrukturering
6. Katexisskolan, Schiff
7. Organisations och gruppteorier
8. Nybeslutsskolan
9. Missbruk
10. Relationell/integrativ/co-creative
11. TA:s utvecklingspsykologi. Psykodynamisk utvecklingspsykologi.
12. Personlighetsadaptationer. Diagnostisering.
13. Depressioner, ångest o fobier
14. Svåra personlighetsstörningar och Neuropsykiatriska funktionshinder.
15. Kropp o TA.
16. Examinationer och Avslutningar